Ðêm Nay Trung Thu - Mai Thảo

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,386

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ðêm Nay Trung Thu

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Đêm nay Trung thu
Đêm vui của đàn oanh vũ
Đêm nay Trung thu
Gió mát trăng thanh tuyệt vời

Cùng cất cao
Vang lời kinh Phật
Cùng nhau hát
Cúng dường Như Lai

Đêm nay Trung thu
Mau quay vòng tròn thân ái
Đêm nay Trung thu
Oanh vũ thơ ngây hiền hòa

Cùng nhớ luôn
Thương người yêu vật
Chúng em nguyện
Nương ánh Đạo Vàng

Thông tin ca sĩ: Mai Thảo

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.