Thể loại video: Nhạc Karaoke

Xem video Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 225
Xem video Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 175
Xem video Đạo vàng muôn ánh [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 286
Xem video Nhớ Vu Lan
Trình bày: Hà Thanh
Lượt xem: 338
Xem video Đạo vàng muôn ánh
Trình bày: Hạnh Nguyên
Lượt xem: 241
Xem video Nhớ Vu Lan [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 166
Xem video Xâu chuỗi Bồ đề [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 155
Xem video Xâu chuỗi Bồ đề
Sáng tác: Đặng Được
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 196
Xem video Về tu viện Vĩnh Minh [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 152
Xem video Về tu viện Vĩnh Minh
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 101
Xem video LỜI SÁM NGUYỆN
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 104
Xem video LỜI SÁM NGUYỆN [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 81
Xem video Bài ca Thiện Thệ
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 107
Xem video Bài ca Thiện Thệ [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 89
Xem video Tình Lam sắt son [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 497
Xem video Tình Lam sắt son
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 737
Xem video Trọn nghĩa tình Lam [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 433
Xem video Tình Lam
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 968
Xem video Tình Lam [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 564
Xem video Nhiễu  điều phủ lấy giá gương [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 482
Xem video Nhiễu  điều phủ lấy giá gương
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 517
Xem video Mưa bão giăng trời [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 482