Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 742
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 949
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,065
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,808
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,750
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,391
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,388
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,194
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,352
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 12,482
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,404
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,664
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,836
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,797
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,777
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,898
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,024
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,902