Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,449
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,210
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,814
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,696
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,318
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 8,807
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,705
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,792
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,162
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,278
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,050
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 4,823
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,442
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,933
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 14,711