Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,334
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,896
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,461
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,834
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 14,413
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,610
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,452
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,813
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,195
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 13,884
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,273
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,615
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,798
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,773
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,532
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,097
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,885
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 20,529