Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 52
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 409
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,265
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,137
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,991
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,814
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,798
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,483
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,755
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 11,874
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,839
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,165
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,315
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,168
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,457
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,399
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,504
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,237