Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 239
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 871
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,967
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,736
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,708
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,669
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,088
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,618
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 11,705
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,729
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,063
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,199
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,066
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,366
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,246
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,306
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,124