Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,830
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,576
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,629
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,520
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,938
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,520
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 11,492
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,611
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,960
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,089
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,956
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,295
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,067
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,142
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,012