Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,318
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,084
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,972
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,402
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,984
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 7,443
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,429
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 5,835
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,324
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,431
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,156
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 3,867
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,214
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,986
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,470