Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,476
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,281
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,409
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,671
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,630
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 9,768
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,693
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,727
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,878
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,986
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,698
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 5,375
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,435
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,794
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 15,838