Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,596
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,222
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,432
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,232
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,655
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,332
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 11,227
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,345
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,743
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,889
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,747
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,102
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,700
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,958
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,720