Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,086
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,105
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,989
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,499
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,022
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,029
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,376
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,683
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,361
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,487
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,290
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 5,690
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,108
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,423
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 16,870