Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,271
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,403
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,151
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,802
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,196
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,111
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,705
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,944
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,482
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,619
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,460
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 5,818
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,343
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,642
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,199