Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,731
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,608
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,635
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,962
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,769
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 9,875
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,943
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,835
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,070
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,168
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,900
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 5,475
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,657
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,042
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 16,269