Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 637
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 820
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,903
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,699
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,546
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,245
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,261
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,063
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,259
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 12,340
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,307
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,564
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,722
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,680
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,690
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,746
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 9,921
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,758