Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,414
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,442
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,784
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,328
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,703
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,990
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,968
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,117
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,799
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 13,149
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,846
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,145
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,341
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,289
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,192
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,493
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,460
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 19,818