Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,322
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 2,371
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,118
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,371
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 14,989
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,248
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,964
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,351
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,543
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 14,712
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,727
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,122
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,257
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,283
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,889
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,718
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,317
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 21,615