Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,748
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,683
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,072
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,562
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,956
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,254
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,184
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,371
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,992
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 13,416
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,049
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,356
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,577
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,513
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,344
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,814
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,650
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 20,147