Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,611
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,405
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,948
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,888
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,580
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 8,995
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,893
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,016
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,295
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,437
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,173
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 4,961
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,676
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,086
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 14,927