Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,614
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,394
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,224
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,797
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,503
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 7,812
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,820
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,109
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,574
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,681
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,428
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 4,050
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,615
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,269
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,889