Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,089
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,867
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,515
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,295
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,761
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 8,378
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,308
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,478
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,884
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,981
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,752
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 4,562
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,051
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,616
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,409