Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,805
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,645
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,085
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,125
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,925
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 9,317
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,146
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,293
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,476
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,601
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,337
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 5,104
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,924
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,278
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 15,208