Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,674
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 2,556
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,409
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,559
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 16,009
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,593
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,184
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,895
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,698
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 15,018
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,894
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,295
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,434
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,485
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,003
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,954
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,487
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 21,942