Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,838
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,627
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,370
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,070
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,312
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 8,108
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,102
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,313
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,732
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,843
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,606
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 4,209
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,890
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,453
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,134