Thể loại album: Nhạc Phật Giáo

Trường Ca Phật Sử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,073
Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,215
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,475
Tuyển tập Uy Thi Ca
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,100
Mây Đầu Hạ
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,327
Gió Mùa Thu
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,732
Dòng Sông Trăng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 11,732
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,804
Con Tập Đến Chùa [karaoke]
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,603
Đêm Xuất Gia
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 12,845
Nhạc Phật giáo - Nghiêm Phú Phát
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,635
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,912
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,116
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,074
Tuyển tập Lê Cao Phan
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 6,988
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,212
Tim Hồng Lửa Thiêng
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 10,253
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 19,172