Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,171
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,453
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,802
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,642
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,327
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,734
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,950
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 16,870
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,083
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,257
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,709