Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 715
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,687
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,689
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,188
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,094
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,721
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,291
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,134
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,628
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 3,932
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,521