Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 993
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 5,018
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 5,085
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,517
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,653
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,243
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,964
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,458
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,465
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,177
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,784