Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,082
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,162
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,253
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,620
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,922
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,473
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,147
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 14,711
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,830
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,266
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,888