Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,691
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,313
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,330
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,062
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,221
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,562
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,796
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,902
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,126
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,749
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,135