Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,581
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,871
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,800
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,495
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,952
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,274
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,421
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,759
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,871
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 6,464
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,825