Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,550
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,211
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,255
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,987
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,093
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,454
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,639
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,707
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,014
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,640
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,021