Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,367
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,441
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,630
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,853
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,505
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,028
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,567
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 15,208
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,661
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,508
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,085