Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,642
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,939
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,938
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,342
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,411
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,398
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,721
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 20,530
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 18,004
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 7,246
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,908