Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,218
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,326
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,441
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,737
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,174
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,713
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,323
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 14,927
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,213
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,379
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,992