Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,051
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,275
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,537
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,485
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,958
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,384
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,670
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 16,521
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,552
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,107
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,615