Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 346
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,352
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,146
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,871
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,325
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,002
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,731
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,470
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,495
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 3,692
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,279