Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,719
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,773
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,029
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,131
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,229
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,693
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,081
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 15,838
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,562
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,805
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,353