Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 857
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,786
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,841
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,320
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,333
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,947
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,475
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,409
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,006
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,021
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,623