Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,287
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,658
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,988
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,769
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,646
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,036
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,232
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,199
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,519
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,394
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,798