Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,702
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,944
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,871
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,550
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,077
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,373
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,537
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,902
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,982
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 6,549
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,910