Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,573
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,577
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,834
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,984
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,860
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,383
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,833
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 15,505
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,157
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,659
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,207