Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,239
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,396
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,290
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,948
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,783
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,851
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,130
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 19,820
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 17,454
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 6,915
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,405