Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,806
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,376
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,393
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,126
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,317
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,638
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,873
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,006
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,220
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,835
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,213