Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,410
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,885
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,163
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,903
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,957
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,337
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,506
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 17,503
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,895
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,527
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,899