Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,201
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,576
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,756
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,928
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 17,217
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 15,131
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,536
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 21,745
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 18,612
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 7,604
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,658