Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,975
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,450
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,458
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,176
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,422
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,749
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,979
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 18,124
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,316
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,924
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,290