Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,971
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,095
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,018
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,696
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,410
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,582
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,794
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 19,172
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 17,207
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 6,731
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,100