Thể loại album: Nhạc Vu Lan

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,422
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,666
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,578
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,130
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,061
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,091
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,420
Nhạc Vu Lan Chọn Lọc
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 20,153
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 17,710
Mẹ
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 7,088
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,648