Thể loại album: Nhạc Phật Đản

Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 12,866
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,503
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,438