Thể loại album: Nhạc Phật Đản

Hoa Đăng Mừng Phật Đản
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,142
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 20,225
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,805
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 10,121