Thể loại album: Nhạc Phật Đản

Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 17,480
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,100
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,343