Thành Ðạo - Mai Thảo

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,183

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Thành Ðạo

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Một thuở xa xưa khi đấng Sa Môn nhập định
Dưới cội bồ đề, trên đám cỏ thơm cát tường
Bốn chín ngày đêm, cả thắng Ma vương
Với tâm chánh định Ngài chứng tam minh

Vượt dòng tử sinh bẻ gẫy bánh xe luân hồi
Hào quang chiếu rạng Đạo Vàng rực rỡ từ đây
Ngài đã thành Phật Chánh Giác Vương
Chúng sanh quy ngưỡng giáo pháp truyền lan

Nam Mô Thích Ca Thành đạo
Nam Mô Thích Ca Thành đạo
Chúng con nguyện theo Đức Thế Tôn

Thông tin ca sĩ: Mai Thảo

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.