Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 40,683
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 41,211
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 47,978
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 19,908
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,108
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,285
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,248
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,598
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,407
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,685
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,838
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 20,978
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 16,216
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,626
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,285
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,859
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 25,427
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,709
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,179
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,647
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,687
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,868