Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 43,069
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 42,322
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 49,778
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 20,927
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,562
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,523
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,530
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,316
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,082
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,004
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,145
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 22,307
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 16,675
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,898
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,567
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,726
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 26,401
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,905
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,710
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,264
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,902
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,161