Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 46,012
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 45,503
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 55,231
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 22,332
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,747
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,558
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,639
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,077
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,951
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,921
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,257
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 27,251
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 18,593
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,030
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,646
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,229
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 28,137
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,825
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,947
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 15,397
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,805
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 14,261