Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 55,845
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 53,028
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 66,160
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 25,237
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 13,028
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,296
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,725
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,774
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,674
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,835
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 16,422
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 44,553
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 24,363
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,511
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 12,120
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 22,388
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 32,048
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,866
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 12,803
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 17,710
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,692
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 16,500