Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 50,892
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 49,825
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 61,255
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 24,025
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,097
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,557
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,879
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,085
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,932
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,029
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,453
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 35,775
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 21,763
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,503
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 11,053
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,029
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 30,330
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,903
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 12,045
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 16,748
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,929
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 15,579