Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 44,384
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 43,804
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 52,510
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 21,518
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,988
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,842
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,939
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,582
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,398
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,423
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,520
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 24,679
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 17,428
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,429
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,905
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,343
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 27,141
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,213
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,196
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,691
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,251
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,566