Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 32,715
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 36,761
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 40,035
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 16,622
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,676
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,108
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,030
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,318
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,128
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,917
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,171
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 16,293
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 14,436
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,555
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,363
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,426
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 22,714
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,992
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,636
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,631
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,053
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,646