Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 38,077
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 39,935
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 45,556
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 18,845
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,657
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,101
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,033
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,883
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,683
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,312
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,520
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 19,493
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 15,746
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,313
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,105
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,074
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 24,568
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,536
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,674
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,060
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,522
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,656