Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 39,268
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 40,462
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 46,865
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 19,327
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,836
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,192
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,139
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,200
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,995
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,502
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,697
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 20,224
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 15,951
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,467
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,182
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,439
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 24,935
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,615
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,894
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,326
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,612
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,759