Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 31,114
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 30,837
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 13,316
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,051
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,737
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 5,770
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,028
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,819
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,415
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,640
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 12,925
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 12,372
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,245
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,187
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 11,785
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 19,631
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,192
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,105
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 9,483
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,161
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,429