Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 41,890
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 41,783
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 48,954
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 20,438
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,343
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,395
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,381
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,979
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,746
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,836
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,973
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 21,639
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 16,426
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,762
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,401
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,290
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 25,851
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,798
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,438
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 13,950
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,777
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,954