Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 33,681
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 34,910
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 15,028
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,890
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,893
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,871
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,126
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,944
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,616
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,787
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 14,378
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 13,283
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,896
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,780
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,073
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 21,185
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,521
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,786
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,538
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,573
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,526