Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 31,669
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 31,849
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 13,746
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,214
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,040
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,085
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,289
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,108
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,719
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,964
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,292
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 12,587
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,422
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,288
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,100
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 20,060
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,279
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,263
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 9,788
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,303
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,719