Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 36,312
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 39,020
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 43,811
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 18,273
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,435
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,010
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,942
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,466
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,265
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,040
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,264
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 18,406
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 15,387
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,181
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,993
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,610
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 24,063
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,353
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,410
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,723
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,427
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,530