Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 32,878
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 33,347
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 14,516
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,615
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,571
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,563
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,815
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,640
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,264
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,455
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,848
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 12,985
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,659
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,438
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,693
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 20,708
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,425
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,560
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,250
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,469
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,236