Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 54,705
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 52,240
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 64,493
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 24,881
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,805
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,119
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,525
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,589
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,472
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,625
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 16,171
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 42,414
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 23,735
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,257
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 11,674
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 22,029
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 31,534
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,658
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 12,642
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 17,472
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,501
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 16,272