Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 48,938
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 48,213
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 59,239
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 23,347
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,493
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,119
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,362
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,648
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,501
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,589
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,936
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 32,240
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 20,275
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,939
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 10,395
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,272
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 29,485
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,405
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,591
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 16,192
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,463
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 14,999