Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 46,419
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 45,818
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 55,973
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 22,512
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,898
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,664
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,815
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,199
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,046
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,007
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,377
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 27,850
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 18,769
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,152
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,753
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,392
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 28,377
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,910
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,056
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 15,516
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,932
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 14,413