Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 44,861
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 44,438
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 53,470
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 21,689
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,246
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,981
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,108
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,694
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,496
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,560
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,700
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 25,498
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 17,719
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,566
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,043
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,532
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 27,372
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,290
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,339
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,807
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,372
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,717