Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 32,108
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 32,544
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 14,105
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,393
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,325
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,336
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,546
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,375
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,015
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,206
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 13,596
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 12,761
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,540
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,349
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,386
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 20,405
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,346
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 6,404
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,035
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,363
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,002