Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 34,789
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 36,432
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 15,424
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,051
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,174
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,159
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,400
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,225
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,931
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,164
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 14,853
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 13,653
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,115
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,013
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,443
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 21,562
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,623
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,039
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 10,805
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,683
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,805