Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 44,061
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 43,335
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 51,658
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 21,390
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,833
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,778
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,841
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,508
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,311
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,309
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,414
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 24,042
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 17,185
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,280
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,813
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,165
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 26,973
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,141
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,096
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,574
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,140
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,457