Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 35,770
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 50
Lượt nghe: 37,957
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 37
Lượt nghe: 15,828
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,265
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,511
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,466
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,728
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,557
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,288
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,511
Nhạc GĐPT
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 15,421
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 14,027
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,279
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,135
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,833
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 22,034
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,784
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,255
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,100
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,809
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,105