Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 45,279
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 44,800
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 54,110
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 21,833
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,399
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,075
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,198
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,783
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,582
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,645
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,845
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 26,199
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 17,931
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,733
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,246
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,711
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 27,574
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,382
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 10,508
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,920
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,495
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,847