Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 36,249
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 39,126
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 16,218
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,442
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,833
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,766
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,066
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,868
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,601
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,828
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 15,809
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 14,203
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,455
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,234
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,160
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 22,430
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,888
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,444
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,352
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,922
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,354