Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 43,673
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 42,935
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 50,825
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 21,199
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,695
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,638
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,683
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,427
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,215
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,184
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,282
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 23,341
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 16,928
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,095
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,681
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,983
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 26,754
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,021
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 9,909
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 14,452
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,033
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 13,333