Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 53,666
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 51,495
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 63,419
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 24,589
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,479
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,933
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,297
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,412
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,294
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,428
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,926
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 40,302
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 23,156
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,025
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 11,397
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,707
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 31,167
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,456
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 12,419
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 17,221
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,300
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 16,045