Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 47,330
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 46,757
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 57,356
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 22,868
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,212
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,891
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,099
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,421
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,248
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,282
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,643
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 29,409
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 19,330
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,426
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 10,121
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,810
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 28,839
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,100
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,343
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 15,818
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,192
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 14,678