Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 33,758
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 37,423
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 41,029
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 17,199
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,924
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,501
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,410
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,700
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,512
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,336
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,565
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 16,792
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 14,695
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,676
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,486
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,782
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 23,108
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,085
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 7,833
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 11,993
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,152
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,996