Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 34,940
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 38,209
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 42,397
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 17,773
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,235
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,878
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,805
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,102
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,878
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,769
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,986
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 17,523
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 14,981
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,011
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,847
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,197
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 23,537
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,205
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 8,126
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 12,387
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,300
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 12,394