Thể loại album: Nhạc Sinh Hoạt

80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 49,811
Lửa Trại
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 48,985
Nhạc sinh hoạt tổng hợp
Số bài hát: 55
Lượt nghe: 60,147
Vui Hát Vui Học
Số bài hát: 39
Lượt nghe: 23,721
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,839
Muôn Đời Yêu Thương 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,356
Muôn Đời Yêu Thương 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,616
Bên Ánh Lửa Hồng 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 13,866
Bên Ánh Lửa Hồng 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,710
Tuyệt Vời Tình Lam 2
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 14,813
Tuyệt Vời Tình Lam 1
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 15,207
Nhạc sinh hoạt Gia đình Phật tử
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 33,730
Trại Ca
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 20,835
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,217
Nhạc Phật Đản
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 10,652
Nhạc sinh hoạt GĐPT
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,653
Nhạc Sinh Hoạt
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 29,887
Nhạc Vu Lan
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,662
Sen Vàng
Số bài hát: 12
Lượt nghe: 11,826
Gia Đình Thân Ái 2
Số bài hát: 20
Lượt nghe: 16,496
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,699
Gia Đình Thân Ái 1
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 15,291