Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,962
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,422
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,326
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,996
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 32,716
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,174
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,713
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,323
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 14,977
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,582
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,295
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,437
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,173
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,098
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,069
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,642
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,498
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,188
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,493
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 18,691
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,053