Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,780
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,989
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,352
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,949
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 27,327
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,325
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,002
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,731
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 12,410
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,984
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,324
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,431
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,156
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,187
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,309
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,796
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,651
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 29
Lượt nghe: 5,385
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,647
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 17,233
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,303