Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,813
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,217
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,162
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,851
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 31,959
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,922
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,473
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,147
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 14,713
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,318
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,163
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,278
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,050
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,791
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,825
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,368
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,251
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,916
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,195
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 18,498
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,922