Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,006
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,373
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,681
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,503
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 49,814
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,081
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,114
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,441
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 20,847
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,391
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,372
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,590
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,535
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,099
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,192
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,847
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,844
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,581
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,811
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 22,798
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,699