Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,206
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,572
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,944
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,895
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 46,419
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,077
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,373
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,537
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 19,770
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,194
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,664
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,836
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,798
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,393
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,685
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,319
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,314
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,044
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,286
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 21,932
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,932