Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,599
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,454
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,082
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,603
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 38,079
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,638
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,093
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,444
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 16,602
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,769
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,070
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,168
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,900
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,032
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,840
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,460
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,301
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,952
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,342
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 19,739
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,522