Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,742
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,062
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,477
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,030
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 54,207
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 17,055
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 15,018
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,409
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 22,041
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,334
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,101
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,243
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,269
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,772
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,642
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,324
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,318
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,096
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,309
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 23,483
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,409