Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,908
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,203
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,710
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,831
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 42,066
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,711
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,088
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,292
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 17,779
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,226
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,512
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,648
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,498
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,351
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,038
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,658
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,527
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,167
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,561
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 20,546
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,795