Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,389
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,721
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,786
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,538
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 30,432
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,333
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,947
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,475
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 14,158
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,761
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,884
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,981
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,752
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,222
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,302
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,809
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,691
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 29
Lượt nghe: 6,385
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,660
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 17,964
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,683