Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,402
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,828
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,382
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,181
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 44,477
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,330
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,650
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,886
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 18,645
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,949
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,967
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,099
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,962
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,839
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,388
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,987
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,874
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,553
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,902
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 21,170
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,264