Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,608
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,000
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,532
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,325
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 45,279
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,521
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,830
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,079
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 19,081
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,483
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,165
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,315
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,168
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,050
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,503
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,121
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,014
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,712
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,019
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 21,376
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,495