Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,795
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,902
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,453
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,744
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 40,684
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,327
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,734
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,950
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 17,302
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,022
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,361
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,487
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,290
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,219
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,964
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,587
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,445
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,092
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,483
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 20,238
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,687