Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,149
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,653
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,441
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,200
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 33,758
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,505
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,028
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,567
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 15,324
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,925
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,476
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,601
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,337
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,466
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,397
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,976
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,834
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,507
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,841
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 18,922
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,152