Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,459
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,154
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,773
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,505
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 36,313
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,229
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,693
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,081
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 16,232
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,631
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,879
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,986
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,698
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,924
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,778
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,381
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,211
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,889
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,254
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 19,423
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,427