Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,355
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,924
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,577
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,412
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 34,941
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,860
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,383
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,833
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 15,874
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,485
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,681
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,808
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,534
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,814
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,711
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,312
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,142
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,818
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,175
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 19,179
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,300