Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,420
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,752
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,230
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,831
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 52,956
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,718
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,675
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,049
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 21,734
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,060
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,837
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,990
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,000
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,520
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,476
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,168
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,161
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,917
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,134
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 23,245
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,194