Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,703
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,668
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,275
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,669
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 39,268
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,958
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,384
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,670
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 16,922
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,889
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,210
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,317
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,069
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,127
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,904
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,520
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,368
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,032
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,407
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 19,954
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,612