Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,587
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,945
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 5,018
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,710
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 31,219
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,653
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,243
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,964
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 14,465
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,066
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,026
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,134
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,917
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,511
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,568
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,074
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,964
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 29
Lượt nghe: 6,635
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,941
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 18,255
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,809