Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,927
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,152
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,443
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,095
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 27,964
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,561
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,229
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,907
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 12,632
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,236
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,452
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,543
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,303
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,439
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,566
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,052
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 7,909
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 29
Lượt nghe: 5,618
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 6,889
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 17,399
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,363