Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,254
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,675
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,315
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,100
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 44,061
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,225
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,567
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,799
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 18,506
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,821
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,869
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,008
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,863
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,731
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,322
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,922
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,798
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,471
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,834
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 21,042
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,140