Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,903
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,199
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,670
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,154
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 54,953
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 17,431
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 15,243
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,742
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 22,341
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,631
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,250
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,393
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,440
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,929
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,737
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,422
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 12,417
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,222
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,416
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 23,605
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 8,559