Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,035
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,421
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,871
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,798
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 46,014
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,954
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,275
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,422
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 19,637
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,065
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,566
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,722
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,680
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,280
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,609
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,243
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,220
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 8,959
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,217
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 21,753
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,805