Thể loại album: Nhạc Karaoke

Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,760
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,115
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,381
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu [karaoke]
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,277
80 Ca Khúc GĐPT
Số bài hát: 80
Lượt nghe: 48,873
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,763
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,839
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,115
Mừng Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 21
Lượt nghe: 20,542
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,107
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,128
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,331
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,282
Muôn Đời Yêu Thương 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,861
Muôn Đời Yêu Thương 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,000
Bên Ánh Lửa Hồng 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,656
Bên Ánh Lửa Hồng 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 11,657
Tuyệt Vời Tình Lam 2 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 9,382
Tuyệt Vời Tình Lam 1 [karaoke]
Số bài hát: 30
Lượt nghe: 10,613
Trung Thu Karaoke 1
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 22,525
Gia Đình Thân Ái 3 [Karaoke]
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 7,453