Thể loại video: Nhạc Phật Giáo

Xem video Nhành Mai trắng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 750
Xem video Quy Hướng Phật Đài - [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 600
Xem video Quy Hướng Phật Đài
Sáng tác: Trần Cường
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 1,022
Xem video Đời Lam phụng sự  [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 657
Xem video Đời Lam phụng sự
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 856
Xem video Về đây Lam hiền [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 745
Xem video Về đây Lam hiền
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 1,312
Xem video Lời Sám Nguyện - Giải I năm 1965
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 739
Xem video Phẩm Song Yếu 1 [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 583
Xem video Phẩm Song Yếu 1
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 518
Xem video Mẹ Của Tôi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 268
Xem video Nguyện cầu cho Thế giới
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 540
Xem video Mẹ Yêu Ơi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 275
Xem video Hiếu từ Mục Liên [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 280
Xem video Hiếu từ Mục Liên
Lượt xem: 507
Xem video Từ Bi quán [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 274
Xem video Từ Bi quán
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 514
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 281
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 476
Xem video Hoại kiếp địa cầu [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 282