Thể loại video: Nhạc Phật Giáo

Xem video Nhành Mai trắng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 395
Xem video Quy Hướng Phật Đài - [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 266
Xem video Quy Hướng Phật Đài
Sáng tác: Trần Cường
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 464
Xem video Đời Lam phụng sự  [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 321
Xem video Đời Lam phụng sự
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 390
Xem video Về đây Lam hiền [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 351
Xem video Về đây Lam hiền
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 595
Xem video Lời Sám Nguyện - Giải I năm 1965
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 341
Xem video Phẩm Song Yếu 1 [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 272
Xem video Phẩm Song Yếu 1
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 242
Xem video Mẹ Của Tôi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 122
Xem video Nguyện cầu cho Thế giới
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 256
Xem video Mẹ Yêu Ơi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 120
Xem video Hiếu từ Mục Liên [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 134
Xem video Hiếu từ Mục Liên
Lượt xem: 229
Xem video Từ Bi quán [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 113
Xem video Từ Bi quán
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 226
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 122
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 228
Xem video Hoại kiếp địa cầu [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 130