Thể loại video: Nhạc Phật Giáo

Xem video Nhành Mai trắng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 547
Xem video Quy Hướng Phật Đài - [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 399
Xem video Quy Hướng Phật Đài
Sáng tác: Trần Cường
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 709
Xem video Đời Lam phụng sự  [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 459
Xem video Đời Lam phụng sự
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 591
Xem video Về đây Lam hiền [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 508
Xem video Về đây Lam hiền
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 891
Xem video Lời Sám Nguyện - Giải I năm 1965
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 517
Xem video Phẩm Song Yếu 1 [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 422
Xem video Phẩm Song Yếu 1
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 372
Xem video Mẹ Của Tôi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 190
Xem video Nguyện cầu cho Thế giới
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 393
Xem video Mẹ Yêu Ơi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 198
Xem video Hiếu từ Mục Liên [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 205
Xem video Hiếu từ Mục Liên
Lượt xem: 356
Xem video Từ Bi quán [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 180
Xem video Từ Bi quán
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 370
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 194
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 342
Xem video Hoại kiếp địa cầu [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 204