Thể loại video: Nhạc Phật Giáo

Xem video Nhành Mai trắng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 949
Xem video Quy Hướng Phật Đài - [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 783
Xem video Quy Hướng Phật Đài
Sáng tác: Trần Cường
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 1,289
Xem video Đời Lam phụng sự  [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 841
Xem video Đời Lam phụng sự
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 1,039
Xem video Về đây Lam hiền [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 939
Xem video Về đây Lam hiền
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 1,704
Xem video Lời Sám Nguyện - Giải I năm 1965
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 951
Xem video Phẩm Song Yếu 1 [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 723
Xem video Phẩm Song Yếu 1
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 599
Xem video Mẹ Của Tôi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 327
Xem video Nguyện cầu cho Thế giới
Trình bày: Lâm Minh Ngọc
Lượt xem: 649
Xem video Mẹ Yêu Ơi
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 326
Xem video Hiếu từ Mục Liên [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 339
Xem video Hiếu từ Mục Liên
Lượt xem: 614
Xem video Từ Bi quán [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 370
Xem video Từ Bi quán
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 610
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 335
Xem video Bay lên cánh phiêu bồng
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 566
Xem video Hoại kiếp địa cầu [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 345