Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,218
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,167
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 4,894
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,962
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,422
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,326
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,441
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,396
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,737
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,174
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,713
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,323
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,580
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,295
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,437
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,173
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,676
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,499
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,227
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,659
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,212
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,555