Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,573
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,435
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 5,379
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,355
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,924
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,577
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,834
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,790
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,984
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,860
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,383
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,833
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,485
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,681
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,808
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,534
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,235
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,966
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,516
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,101
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,157
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,011