Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 2,453
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,223
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,201
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,476
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 9,681
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,851
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,158
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,580
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,761
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,206
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,932
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 17,221
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 15,136
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,541
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,454
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,195
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,332
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,373
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,810
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,021
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,483
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 14,653