Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 2,640
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,497
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,375
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,650
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 9,846
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,029
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,283
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,809
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 10,010
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 10,371
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,117
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 17,573
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 15,343
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,865
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 22,010
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,354
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 9,505
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 10,560
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 13,029
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,164
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,656
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 14,797