Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 993
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,000
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,396
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,587
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,945
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 5,018
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 5,085
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,114
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,517
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,653
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,243
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,964
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,066
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,026
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,134
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,917
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,265
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 10,072
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 6,850
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,254
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,465
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,279