Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 859
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,182
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,389
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,721
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,788
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,842
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,930
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,321
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,336
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,949
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,476
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,766
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,884
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,982
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,753
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,051
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,844
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 6,659
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,017
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 11,007
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,117