Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 152
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 628
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,886
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,557
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,331
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,453
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,864
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,403
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,426
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,613
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,146
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,363
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,672
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,923
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,997
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,009
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,139
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,002
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,163
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,832
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 9,408
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 12,018