Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 251
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,315
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,294
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,589
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,179
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 3,940
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,112
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,761
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,074
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 7,751
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,530
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,668
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,151
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,300
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,985
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,051
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,860
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 5,885
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,049
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,102
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,245