Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,719
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,530
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 5,614
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,459
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,154
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,772
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,029
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,871
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,130
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,229
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,693
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,081
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,631
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,879
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,986
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,698
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,435
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,183
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,684
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,296
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,562
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,181