Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 346
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,628
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,780
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,989
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,352
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,146
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,295
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,871
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,325
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,002
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,731
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 12,984
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,324
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,431
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,156
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,214
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,096
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 6,200
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,320
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,495
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,422