Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 711
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,036
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,227
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,519
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,684
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,682
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,777
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,182
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,075
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,703
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 8,278
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 14,125
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,724
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,833
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,594
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,876
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,658
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 6,534
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,840
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 10,605
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,889