Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,262
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,551
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,043
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,441
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 8,476
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,569
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,945
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,151
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,063
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,889
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,749
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,482
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,643
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,877
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,902
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,979
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,177
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,140
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,284
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,921
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,843
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 13,124