Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 2,061
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,785
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,853
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,143
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 9,298
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,403
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,742
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 9,216
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,293
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,811
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,574
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,712
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,669
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,037
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 21,049
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,830
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,983
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,991
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 12,330
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,712
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,956
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 14,243