Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 880
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,963
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,624
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,124
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,982
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,129
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,505
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,902
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,833
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,335
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,521
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,002
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,320
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,471
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,119
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,604
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,760
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,725
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,807
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,470
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,294
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 12,628