Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,629
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,396
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,056
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,170
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,595
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,270
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,289
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,429
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,033
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,162
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,519
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,733
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,743
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,810
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,957
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,815
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,758
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,601
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,989
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,742
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,091
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,170