Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,367
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,295
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 5,127
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,149
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,653
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,441
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,630
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,589
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,853
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 11,505
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 10,028
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,567
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,925
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,476
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,601
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,337
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,924
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,727
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 7,346
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 9,864
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,661
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,676