Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,305
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,025
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 6,649
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,908
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,202
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,710
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,022
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,186
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,787
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,710
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,088
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,292
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,225
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,512
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,648
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,498
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,380
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,237
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,596
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,353
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,589
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,788