Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,770
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 3,191
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,498
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,846
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 8,968
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,075
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,446
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,771
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,699
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,401
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,207
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 16,182
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 14,197
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,539
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,470
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,439
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,654
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,615
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,917
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,410
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,534
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 13,887