Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,023
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,169
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,770
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,232
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 8,158
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,287
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,639
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,976
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,899
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,516
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,585
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,148
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,423
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,591
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 19,258
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,725
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,900
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,873
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,975
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,623
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,484
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 12,784