Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,171
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,868
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 6,393
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,795
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,901
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,453
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,802
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,090
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,642
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 13,327
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,734
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,950
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,022
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,361
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,487
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,290
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,108
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,946
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,404
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,071
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,083
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,626