Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 350
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,110
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,057
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,632
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,419
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,554
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,953
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,487
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,497
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,716
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,205
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,467
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,781
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,023
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,283
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,115
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,248
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,120
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,325
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,909
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 9,513
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 12,098