Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 754
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 1,757
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 3,487
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,025
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,820
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,956
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,346
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,738
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,704
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,187
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,421
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,818
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,182
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,293
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 18,959
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,512
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,660
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,608
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 10,623
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,301
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,943
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 12,486