Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,963
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,628
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 5,962
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,599
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,454
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,082
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,345
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,944
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,366
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,638
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,092
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,444
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,769
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,070
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,168
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,900
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,657
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,474
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,057
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,621
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,112
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,313