Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,500
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,222
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 6,908
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,071
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,476
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,109
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,216
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,336
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,957
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,045
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,414
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,584
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,564
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,685
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,830
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,688
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,638
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,498
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,811
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,613
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 15,972
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,001