Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,742
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 2,473
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 7,202
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,293
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,719
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 7,338
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 7,362
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,512
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,089
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 14,268
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 12,597
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,824
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 17,858
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,901
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 7,042
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,902
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 9,879
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 12,720
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 9,260
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 11,889
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 16,184
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 8,358