Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 2,051
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,762
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 6,161
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 5,703
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 6,668
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 6,275
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 6,537
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 7,018
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,485
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 12,958
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 11,383
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 10,670
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 16,889
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,210
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 6,317
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 7,069
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 8,836
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,682
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 7
Lượt nghe: 8,209
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 10,819
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,550
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 7,467