Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 417
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,750
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,927
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 4,152
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,442
Gia Đình
Số bài hát: 19
Lượt nghe: 4,336
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 5,434
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 4,960
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 9,561
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 8,229
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 7,906
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 13,236
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 4,452
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 4,543
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,303
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 6,393
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 9,280
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 6,299
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 8,478
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 9,865
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 5,540