Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Xuân Lam
Số bài hát: 25
Lượt nghe: 1,577
Tuyển Tập Hằng Vang
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 2,937
Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 4,349
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 3,690
Rước Đèn Tháng Tám [karaoke]
Số bài hát: 22
Lượt nghe: 8,782
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,910
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,270
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 8,557
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 8,446
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,223
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,052
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 15,949
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 13,985
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 13,319
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 20,260
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 8,276
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 8,480
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 9,430
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,662
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 14,232
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 11,355
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 13,683