Thể loại album: Nhạc Văn Nghệ

Sắc Hoa
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 1,082
Những Khúc Tâm Ca - Vĩnh Hanh Thái Chí Bình
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 1,059
Rước Đèn Tháng Tám
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,659
Trung Thu Karaoke (Tổng Hợp)
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 4,813
Trung Thu Karaoke 2
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 5,217
Công Cha Nghĩa Mẹ
Số bài hát: 16
Lượt nghe: 5,162
Gia Đình
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 5,253
10 Năm Tưởng Nhớ Ngô Mạnh Thu
Số bài hát: 13
Lượt nghe: 6,254
Khúc Ca Dâng Mẹ
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 5,620
Yêu Mến Mẹ Cha 1
Số bài hát: 24
Lượt nghe: 10,922
Yêu Mến Mẹ Cha 2
Số bài hát: 23
Lượt nghe: 9,473
Ân Đức Sinh Thành
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 9,147
Mừng Ngày Phật Đản [karaoke]
Số bài hát: 26
Lượt nghe: 15,318
Đức Khiêm Từ 3 - Nhạc nền
Số bài hát: 9
Lượt nghe: 5,162
Đức Khiêm Từ 2 - Nhạc nền
Số bài hát: 8
Lượt nghe: 5,278
Đức Khiêm Từ 1 - Nhạc nền
Số bài hát: 10
Lượt nghe: 6,050
Trăng Thành Đạo
Số bài hát: 11
Lượt nghe: 7,442
Trung Thu Yêu Thương
Số bài hát: 17
Lượt nghe: 10,294
Trung Thu Xưa
Số bài hát: 5
Lượt nghe: 7,076
Rước Đèn Trung Thu
Số bài hát: 14
Lượt nghe: 9,471
Nước Trong Nguồn
Số bài hát: 18
Lượt nghe: 11,830
Khúc Lam Ca
Số bài hát: 15
Lượt nghe: 6,455