Ông Ninh Ông Nang [karaoke] - Trần Mỹ Linh

Sáng tác: Lê Thương

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 1,129

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ông Ninh Ông Nang [karaoke]

Sáng tác: Lê Thương

Ông Nỉnh ông Ninh. 
Ông ra đầu đình 
Ông gặp ông Nảng ông Nang 
Ông Nảng ông Nang 
Ông ra đầu làng 
Ông gặp ông Nỉnh ông Ninh 

Nang Ninh đầu đình 
Và Ninh Nang đầu làng 
Và Nang Ninh đầu đình 
Và Ninh Nang đầu làng 
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh 
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh làng đình Ninh.


En Thở em Thơ 
Em qua hàng dừa 
Em gặp em Hải em Hai 
Em Hải em Hai 
Em qua vườn xoài 
Em gặp em Thơ 

Thơ Hai vườn xoài 
Và Hai Thơ vườn dừa 
Và Thơ Hai vườn xoài 
Và Hai Thơ vườn dừa 
Cả Thơ Hai vườn xoài Thơ Hai 
Cả Hai Thơ vườn dừa Hai Thơ vườn xoài Thơ

Cô Chiểu cô Chiêu 
Cô qua cầu kiều 
Cô gặp cô Thỏa cô Thoa 
Cô Thỏa cô Thoa 
Cô qua vườn cà 
Cô gặp cô Chiểu cô Chiêu 

Thoa Chiêu cầu kiều 
Và Chiêu Thoa vườn cà 
Rồi Thoa Chiêu cầu kiều 
Rồi Chiêu Thoa vườn cà 
Cả Chiêu Thoa cầu kiều Chiêu Thoa 
Cả Thoa Chiêu vườn cà Chiêu Thoa cà vườn Thoa

Thông tin ca sĩ: Trần Mỹ Linh

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.