Tuyển Tập Hằng Vang

Tuyển Tập Hằng Vang - Nhiều Ca Sĩ

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ, Nhạc Phật Giáo

Số bài hát: 14

Lượt nghe: 4,487

Album tổng hợp các ca khúc của nhạc sĩ Hằng Vang

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Ánh Đạo Vàng

Sáng tác: Hằng Vang

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn
Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm
Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi

Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo
Lìa vua cha, lánh xa cung điện nguy nga
Cắt tóc xanh, khoác mình mảnh áo nâu sòng

Rừng núi...Ca vang…
Muôn tia hào quang chiếu sáng bóng Ngài
Chim vui...Chào đón…
Mười phương thành tâm kính lạy Bổn Sư

Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại
Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng
Đời dương thế si mê tham giận lầm lỗi
Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh