Ðại Hiếu Mục Kiền Liên [karaoke] - Hạnh Nguyên

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 2,046

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ðại Hiếu Mục Kiền Liên [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Mục Kiền Liên thương Mẹ hiền
Vì vô minh gây nhiều oan khiên
Tham, sân, si chối bỏ tình người
Ðọa ngạ quỷ, khồ đau rên siết
Ôi một đời uổng kiếp nhân sinh

Mục Kiền Liên xiết bao tình
Thương Mẹ già đói khổ điêu linh
Dâng chén cơm với lòng bi mẫn
Cơm hóa lửa sao báo thâm ân
Mẹ yêu ơi con nào tiếc thân

Lạy Mẹ con về thưa trình lên Phật
Sao cứu Mẹ già đọa kiếp điêu linh
Tâm Mẹ cuồng si ma đói vô tình
Nguyện cầu cho Mẹ thoát cõi u minh

Phật dạy rằng cúng dường chư Tăng
Giới đức từ bi ngát hương thanh tịnh
Chuyển hóa mê lầm thoát nghiệp siêu sinh
Chuyển hóa mê lầm thoát nghiệp siêu sinh

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Thông tin ca sĩ: Hạnh Nguyên

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.