Tuệ Giác Phật Đà - Đặng Dung

Sáng tác: Đức Quảng - Lời: Thích nữ Nhuận Hải

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 2,699

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Tuệ Giác Phật Đà

Sáng tác: Đức Quảng - Lời: Thích nữ Nhuận Hải

Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên
Khai thị chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật Đà
Ba đời chư Phật đều từ chân như thắp sáng
Thấu suốt con đường tìm về cội giác chân tâm

Biển khổ muôn trùng cuộc hành trình vào mênh mông
Tham giận ngã nhân ngàn đời sinh tử mịt mùng
Mau về nương tựa trọn đời theo Ba ngôi báu
Thoát khỏi mê lộ con đường giải thoát không xa

Nam mô Phật Thích Ca đại từ
Chuyển pháp 1uân nhân thiên bừng tỉnh giấc
Thế giới còn đắm say mơ màng
Nguyện vững tin trong ánh đạo vàng

Thuyết kinh Tam thừa quyền thừa phổ cập nhân gian
Chỉ một cổ xe Phật thừa Tuệ giác Phật Đà
Danh vọng chức quyền ngàn đời nhân gian ảo hóa
Nhắm mắt không còn đọa đày nghiệp báo theo ta

Chắp tay kính lạy Phật Đà Điều ngự Tôn sư
Cứu độ chúng sinh vượt vòng sinh tử ngục tù
Chắp tay kính lạy bậc hiền Tăng tuyên chánh pháp
Thế giới Ta Bà tìm về bờ giác không xa.

Thông tin ca sĩ: Đặng Dung

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.