Tiếng Gọi Phật Tử - Quốc Nghĩa

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 3,615

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Tiếng Gọi Phật Tử


Anh em ơi gần xa đó đây
Đồng thành tâm lắng nghe lời ca này
Rồi tiến bước đến nơi cùng hứa
Noi gương theo của đức Thích Ca xưa
Vui sum vầy rồi tiến bước
Cùng tiến bước thoát chốn Vô minh
Tới đây mau về đây nhịp
Về đây nhịp điều hòa tiếng kinh
Anh em ơi tới đây tới đây mau
Chân thành cầu xin Thế tôn
Cứu muôn loài trầm luân thoát luân hồi
Đồng giải thoát đến nơi Niết Bàn Anh em ơi!

Thông tin ca sĩ: Quốc Nghĩa

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.