Quên Đi - Quốc Nghĩa

Sáng tác: Thơ: Hồng Liên - Nhạc: Nguyên Truyền

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 2,105

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Quên Đi

Sáng tác: Thơ: Hồng Liên - Nhạc: Nguyên Truyền

Quên đi bao hờn oán, quên đi chuyện tình trường
Quên đi bao gian dối, quên để mà yêu thương
Quên đi, quên đi, quên đi.

Quên thói đời đen bạc, quên tướng người tâm ma
Quên lòng người gian ác, quên để mà thứ tha
Quên đi, quên đi, quên đi

Quên nẻo đường giông tố, quên để mà đi qua
Quên người gây tội lỗi, quên cho lòng nở hoa.
Quên đi, quên đi, quên đi

Quên cho lòng thành thản, quên những chuyện thế gian.
Quên cho tâm tự tại, quên cho lòng bình an
Quên đi, quên đi, quên đi.

Quên để nhập chơn quán, quên cho trí viên dung
Quên sắc trần như huyễn, quên ta người tánh không
Quên đi, quên đi, quên đi, quên đi.

Thông tin ca sĩ: Quốc Nghĩa

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.