Thưa Ba, Thưa Má - Trần Đức Hậu

Sáng tác: Đặng Mục Tử

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 3,393

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Thưa Ba, Thưa Má

Sáng tác: Đặng Mục Tử

Thưa ba con đi học
Thưa má con đi học
Hôm nay chăm lo học
Mai sẽ nên người ngoan

Và khi con nên người
Nào dám quên ơn dày
Công khó ai sinh thành
Nuôi dưỡng con ngày nay

Thưa ba con đi học
Thưa má con đi học
Thưa ba con đã về
Thưa má con đã về
Hôm nay cô cho kẹo
Cô cũng cho điểm cao.

Thông tin ca sĩ: Trần Đức Hậu

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google