Theo Gương Phật [karaoke] - Mai Thảo

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 1,716

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Theo Gương Phật [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Ta quyết tâm theo gương Phật
Nguyện gieo rắc mãi nhân lành
Nguyện yêu thương cùng Pháp giới
Nguyện thân, khẩu ý trọn lành

Ta quyết tâm theo gương Phật
Nguyện gieo rắc mãi nhân lành
Nguyện tu theo đường Bát Chánh
Nguyện cho Phật đạo viên thành

Thông tin ca sĩ: Mai Thảo

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.