Tầm Ðạo - Nhã Phương

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 942

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Tầm Ðạo

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp
Biết ai người hội nhập lý chân
Ngược xuôi vạn nẻo xa gần
Cao nhân khó gặp Pháp môn nan cầu

Bỏ rừng thấp thâm u quyết chí
Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều
Con đường giác ngộ cao siêu
Vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu

Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Quyết nhịn ăn nhịn thở xem sao
Bế môn tai óc đớn đau
Một hôm ngất lịm khác nào thây khô

Được sống lại may nhờ bát sữa
Sú Cha Ta tín nữ cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao

Đàn Đế Thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phím tơ trầm
Chợt đâu cao vút giữa vời đứt tung

Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Đời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùng vô dụng chẳng vừa âm giai

Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Đắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh ngược dòng thánh lưu

Gẫm đến đây đèn mờ thoắt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Định tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng

Thông tin ca sĩ: Nhã Phương

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.