Sám Hối - Phượng Bằng

Sáng tác: Nguyễn Hữu Ba

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 4,940

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Sám Hối

Sáng tác: Nguyễn Hữu Ba

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân
Lìa xa chốn mê lầm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Một lòng cầu xin đức Thế tôn soi đường đi
Để mau thoát luân hồi

Đường bát chánh con nguyện theo
Lòng sân si con xin bỏ
Lìa u tối quyết tu hành
để cầu xa bến mê
Nguyện tinh tấn theo từ bi
Lòng yêu thương gieo muôn ngàn
Nhờ Phật pháp đuốc soi đường
Thoát khỏi chốn vô thường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thông tin ca sĩ: Phượng Bằng

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.