Quy Kính Phật Đà [beat]

Sáng tác: Giác An - Lời: Thích Nữ Nhuận Hải

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 3,808

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Quy Kính Phật Đà [beat]

Sáng tác: Giác An - Lời: Thích Nữ Nhuận Hải

Một nén hương tâm thành thắp dâng lên đài sen
Quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức phật Thích Ca
Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi
Độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tử sinh

Vì lòng đại bi nên ngài quyết tâm
Lặng thầm ra đi vô rừng xuất gia
Tìm mọi nguyên nhân sanh diệt khổ đau
Cội Bồ Đề là nơi nương náu.

Thiền định công phu đến một sớm kia
Đạo vàng bừng khai giác ngộ lý chơn
Phật đạo Như Lai viên thành tỏa lan
Nhiệm mầu thay chân lý Phật Đà

Hạnh phúc thay nhân loại có con đường Phật pháp
Nào những ai con Phật hãy bền lòng tiến tu
Mau xoá bao mê lầm, phát tâm hạnh từ bi
Hoằng hóa cho muôn loài đến được bờ chân như

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.