Phát nguyện - Nhiều Ca Sĩ

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 3,506

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Phát nguyện


Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì Kinh Phổ Môn,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thông tin ca sĩ: Nhiều Ca Sĩ

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.