Kính Lạy Bồ Tát Thích Quảng Đức - Vinh Hiển

Sáng tác: Chúc Linh

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 3,000

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Kính Lạy Bồ Tát Thích Quảng Đức

Sáng tác: Chúc Linh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính lạy Thầy
Hôm nay chúng con về đây
Dưới mái chùa Già Lam
Lòng yên vui chúng con chắp tay tâm nguyện
Sống Lục hoà kết lên đài sen

Kính lạy Thầy
Dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp
Chúng con vẫn một lòng
Chúng con vẫn bền lòng
Chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn mầu Lam

Kính lạy Thầy
Hôm nay chúng con về đây
Nghe chuông chùa vọng ngân
Cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật
Nương thuyền từ bến mê vượt qua

Kính lạy Thầy
Dù nguy nan oan khiên, dù thân tâm đau xót
Chúng con vẫn một lòng
Chúng con vẫn bền lòng
Chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin

Ôi uy linh!
Trái tim Bồ tát
Lửa Kim cang sáng chói từ bi
Ôi thiêng liêng!
Hoá thân bất diệt
Vì chúng sanh phát nguyện độ đời

Tự thân toả chiếu sắc hoàng kim
Thày sáng soi mê lầm
Thày dìu dắt đưa mọi người
Đến với Đạo Vàng Giác Ngộ Chân Tâm.

Thông tin ca sĩ: Vinh Hiển

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.