Khai Dòng Thánh Sử - Bảo Yến - Bích Hồng

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 1,244

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Khai Dòng Thánh Sử

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Kính lạy Phật toàn tri diệu giác
Đấng Đại Hùng giải thoát tử sanh
Đại bi đại trí trọn lành
Trời người qui ngưỡng tứ sanh nương nhờ

Kính lạy Đạo chân thường tỉnh thức
Pháp thậm thâm thánh đức hiển minh
Lương phương cứu khổ hữu tình
Ba tòa tạng báu uy linh nhiệm huyền

Kính lạy Tăng phước điền cao cả
Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu
Đức thanh tịnh hạnh vô cầu
Rạng ngời tam học nêu cao gương lành

Giữa cuộc thế xoay vần khổ lụy
Thiên hùng ca vạn kỷ còn lưu
Ngàn năm một đóa vô ưu
Trọn đời thánh thiết, thiên thu rạng ngời

Thông tin ca sĩ: Bảo Yến - Bích Hồng

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google