Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ - Kim Khánh

Sáng tác: Chúc Linh

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 2,628

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ

Sáng tác: Chúc Linh

Lời Phật dậy trong kinh Pháp Hoa
Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát
Từ vô lượng kiếp. Tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
là Bồ Tát Thường Bất Khinh.
Ngài thọ trì Đức Khiêm Từ
Lòng cung kính chắp tay lạy Người hoan ỷ nói rằng:
",Lạy Người tôi không dám khinh suất các Người.
Vì nhân duyên trước sau, các Người sẽ thành Phật.",

Chắp tay cung kính lạy Người
Cho hoa sen nở giữa trời Quê hương
Trầm luân một cõi vô thường
Nắng mưa gió bão một vùng biển dâu!

Chắp tay cung kính lạy Người
Thân tâm sáng tỏa nụ cười Như Lai
Đường mây in dấu chân hài
Phước duyên thị hiện đạo mầu Chân như.

Chắp tay cung kính lạy Người
Chắp tay cung kính lạy Người
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát

Thông tin ca sĩ: Kim Khánh

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.