Đường Đi Không Khó - Nhiều Ca Sĩ

Sáng tác: Nguyễn Bá Học - Lời: Nguyễn Bá Học

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 15,143

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Đường Đi Không Khó

Sáng tác: Nguyễn Bá Học - Lời: Nguyễn Bá Học

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì long người ngại núi e sông.
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì long người ngại núi e sông.

Anh em ta ơi! Đường trường còn dài,
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi!
Cố tâm vượt qua.

Thông tin ca sĩ: Nhiều Ca Sĩ

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.