Cùng Nắm Tay Nhau - GĐPT Giác Hạnh

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 5,162

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Cùng Nắm Tay Nhau


Cùng nắm tay nhau làm nên một vòng thật tròn
Rồi ta cùng vui cùng múa cùng ca
Cùng nắm tay nhau làm nên một vòng thật tròn
Vòng tay thân ái sống vui đời Lam
Đi một vòng, đi thật nhanh
Ta bước đi cho đều (1, 2, 3, 4 – 4, 3, 2, 1)
Lui một vòng, lui thật nhanh
Ta bước lui cho đều (1, 2, 3, 4 – 4, 3, 2, 1)
Ra một vòng, ra thật nhanh
Ta bước ra cho đều (1, 2, 3, 4 – 4, 3, 2, 1)
Vô một vòng, vô thật nhanh
Ta bước vô cho đều (1, 2, 3, 4 – 4, 3, 2, 1)

Thông tin ca sĩ: GĐPT Giác Hạnh

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.