Chiếc Thuyền Nan - Uyên Chi

Sáng tác: Minh Lương - Hồ Tấn Vinh

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,203

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Chiếc Thuyền Nan

Sáng tác: Minh Lương - Hồ Tấn Vinh

Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Ði tới Tô-Ky-Ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki-mô-nô
Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô
Dù là dù với ki-mô-nô

Ði tới Chi-ca-gô
Mình bắt tay găng-xtơ
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot

Ði tớ Ka-ra-chi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri

Ði tới Mê-xi-cô
Mình thấy anh đấu bò
Ðội nón som-bré-ro
Mêxicô, Mexicô
Bò là bò với som-bré-ro

Ði tới Mônacô
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo.

Thông tin ca sĩ: Uyên Chi

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.