Ca Mừng Phật Đản - Thùy Dương - Khắc Dũng

Sáng tác: Hằng Vang

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 3,748

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ca Mừng Phật Đản

Sáng tác: Hằng Vang

Rằm tháng tư
Ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời
Ngày Phật Đản Sanh
Nhân loại mừng vui chào đón Đản Sanh
Ngày vui muôn loài
Khắp nơi vang rền lời ca mừng
Ngày vui muôn đời
Hà ha há há hà ha
Khắp mấy cung trời
Hà ha há há há hà
Khắp mấy cung trời
Từ cung trời Đâu Suất – Đâu Suất
Dâng lời tri ân
Và mấy tầng trời mừng Đức Phật Thích Ca
Đức Phật Thích Ca - Đức Phật Thích Ca

Lá hoa lá dâng mừng
Chim hót ca đón chào
Ngày đẹp tươi lan khắp nơi nơi.
Ai ơi mau về nguồn hòa chung tiếng ca mừng
Ngày Đản Sanh về gieo nguồn sáng.
Đức Thích Ca là đấng cha chung muôn loài
Đức Thích Ca là đấng lương y cứu đời.
Đời nhiều đau thương
Còn nặng nghiệp chướng trầm luân.
Đức Phật giáng trần, cứu độ quần sanh.

Lạy Phật thế giới Ta Bà chúng con
Hôm nay một lòng tri ân
Và dâng tiếng kinh ca mừng.
Lạy Phật, khắp mấy cung trời hôm nay
Nhạc thiên trỗi lên vang lừng
Mừng Đức Thế tôn giáng trần.
Ôi thiêng liêng, nhờ đại nhân duyên
Ngài từ cõi thiên cung trời Đâu Suất.
Giáng xuống phàm trần
Ngài cứu muôn loài, lìa kiếp luân hồi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thông tin ca sĩ: Thùy Dương - Khắc Dũng

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.