Bố Đại Bồ Tát - Giác An - Quốc Nghĩa - Hiếu Ngọc

Sáng tác: Hằng Vang - Lời: Tâm Hải

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 1,512

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Bố Đại Bồ Tát

Sáng tác: Hằng Vang - Lời: Tâm Hải

Đức Phật Di Lặc hóa thân Bố Đại Bồ Tát
Từ tâm vô lượng cứu độ trần gian
Miệng cười bụng lớn tâm vô ngại
Hoan Hỷ ban vui khắp mọi nhà
Nụ cười Di Lặc Hỷ Xả Từ Bi
Vai vác quà trao cho những người nghèo khó
Tâm Ngài rộng rãi vô quái ngại
Bố Đại Bồ Tát cứu giúp người.

Thông tin ca sĩ: Giác An - Quốc Nghĩa - Hiếu Ngọc

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.