Bát Chánh Đạo - Việt Hùng

Sáng tác: Thẩm Oánh

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 5,659

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Bát Chánh Đạo

Sáng tác: Thẩm Oánh

Này chúng sinh ơi! Cao cả thay,
Đức Phật Thích Ca, thầy cả ba cõi cha lành bốn loài
Vì lòng thương chúng sinh
Trầm luân trong khổ ải
Hóa hiện muôn ức thân ở khắp mọi nơi
Người dạy chúng sinh tu theo con đường bát chánh
Con đường bát chánh là đường chân chánh
Cần chân chánh mà hiểu biết
Cần chân chánh mà suy xét
Cần chân chánh mà nói năng
Cần chân chánh mà tạo nghiệp
Cần chân chánh mà nuôi mạng
Cần chân chánh mà cố gắng
Cần chân chánh mà nghỉ ngơi
Cần chân chánh mà định lòng
Tu theo con đường bát chánh
Là người chân chánh
Tu theo con đường bát chánh
Nên hiền nên thánh
Tu theo con đường bát chánh
Đời nào người không tôn kính
Tu theo con đường bát chánh
Là người gương mẫu tất cả gia đình
Con đường bát chánh
Giúp người thoát khổ được vui
Con đường bát chánh
Là gương mẫu cho loài người

Thông tin ca sĩ: Việt Hùng

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google