Bản Thệ Lăng Vân - Khánh Phương - Đăng Khôi

Sáng tác: Đức Quảng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 3,208

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Bản Thệ Lăng Vân

Sáng tác: Đức Quảng

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Thuyền từ vượt sóng qua đêm dài
Tàng Bồ Đề chở che đàn con
Dù trong bão giông Ngài như hải đăng
Tỏa nguồn ánh sáng

Kính lạy Thượng thủ ngôi Tăng già
Bản thệ tỏa sáng soi hằng sa
Thị chuyển bảo luân hiện muôn ứng thân
Phổ chiếu khắp muôn nhà

Ôn ơi! Đêm chưa tàn
Bình minh dù đang lên dần
Thời gian còn ghi vô vàn
Tình Ôn muôn thuở Quảng Hương Già Lam

Cho con thơ nương tựa
Thủy chung gìn giữ nguyện thề
Mười phương trăm hướng quay về
Lời Ôn ghi nhớ "Sống cho cao thượng"

Giữa trời tăm tối không ngại ngần
Đi vào nhà lửa cứu đàn con
Ngài khai chánh tâm trùng tuyên Pháp âm
"Tòng địa dõng xuất"

Kính lạy Thượng thủ ngôi Tăng già
Bản thệ tỏa sáng Hải Triều âm
Lạy Ôn Đức Chơn vào nơi Liễu sinh
Phật đạo viên thành.

Thông tin ca sĩ: Khánh Phương - Đăng Khôi

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.