Hướng Phật Đài [karaoke]

Sáng tác: Lê Mộng Nguyên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt xem: 2,456

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Hướng Phật Đài [karaoke]

Sáng tác: Lê Mộng Nguyên

(Bài ca chính thức Đoàn Thanh, Thiếu Nam)

Đây đoàn thanh niên xông pha không sờn gió sương
Soi đường cho bao sinh linh đớn đau trần thế
Ta đoàn thanh niên hy sinh đem nguồn vui sống
Chóng cho muôn người hoàn toàn vượt đời lầm mê

Xa xăm muôn trùng nghìn bước đi
Vang vang chân trời lời Từ Bi
Ta vì Đạo mà tiến lên
Quyết vì người nào có quên.

Thanh niên ơi! Không nề khó khăn
Nhớ lấy rằng bao người trông ngóng
Chúng ta gieo rắc khắp nơi mùa xuân

Thanh niên ơi! Vì Đạo tiến lên
Cúi xin Phật chứng tri lòng ai
Theo gương Ngài hồn thắm nào phai.

Hướng Phật Đài [karaoke]

Thông tin ca sĩ

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.