Hợp ca Phật Giáo Việt Nam & Khai Mạc

Sáng tác: Trần Ngọc Kỳ

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt xem: 1,269

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Hợp ca Phật Giáo Việt Nam & Khai Mạc

Sáng tác: Trần Ngọc Kỳ

Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng
Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương
Vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam

Noi tấm gương Ngài Thích Ca giải thoát chúng sanh
Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình
Bao mối vui lành tràn lan hòng tan đau đớn
Chắp tay ta cùng dưới Đài sen thắm kết đoàn

Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Nào cùng nắm tay kết nên một Đài sen
Cùng làm sao cho đóa sen ngời đời đời ngát hương
Muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt Nam.

Hợp ca Phật Giáo Việt Nam & Khai Mạc Hợp ca Phật Giáo Việt Nam & Khai Mạc

Thông tin ca sĩ

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.