Nhạc sinh hoạt tổng hợp

Nhạc sinh hoạt tổng hợp - Nhiều Ca Sĩ

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Số bài hát: 55

Lượt nghe: 66,048

Các bài hát sinh hoạt ngắn gọn, dễ hát, dễ thuộc, tổng hợp từ các tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Các bài hát này có thể sử dụng trong sinh hoạt của Gia đình Phật tử.

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
15 Phút Đồng Hồ


Mười lăm phút đồng hồ.
Mình nhớ má thấy mồ.
Buồn như con cá rô đem bỏ vào tô.
Mình lên giây đồng hồ, mừng hết lớn hả bồ.
Mừng như con cá rô đang bơi ra hồ.