Nhạc sinh hoạt GĐPT

Nhạc sinh hoạt GĐPT - Chánh Đức

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Số bài hát: 26

Lượt nghe: 22,389

Nghe nhạc online "Nhạc sinh hoạt GĐPT" tại website https://nhacgdpt.com/. Download nhạc GĐPT, chèn nhạc vào blog, chia sẻ Facebook, Google Plus, Zing Me...
Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Trầm Hương đốt

Sáng tác: Bửu Bác

Trầm hương đốt xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường

Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng quý kinh quì dưới đài sen
Dâng hoa thơm tinh khiết mầu thắm tươi cành

Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương đều ngự hào quang an lành
Nhìn đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh
Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.