Hoa Đăng Mừng Phật Đản

Hoa Đăng Mừng Phật Đản - Nhiều Ca Sĩ

Thể loại: Nhạc Phật Đản

Số bài hát: 14

Lượt nghe: 2,888

Nghe nhạc online "Hoa Đăng Mừng Phật Đản" tại website https://nhacgdpt.com/. Download nhạc GĐPT, chèn nhạc vào blog, chia sẻ Facebook, Google Plus, Zing Me...
Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Ngày Vía Đản Sanh

Sáng tác: - Lời: Ưng Bình - Bửu Ấn

Vui mừng gặp ngày nay ngày vía Đản Sanh
Là khánh tiết Phật Thích Ca Ngài
Hiện về Ca Ty La Vệ trong đời khổ công đức từ bi.
Dày công đức độ chúng tam thừa.
Vượt vòng vô minh phiền trược
Chân tâm tỏ bày
Chúng con một lòng xin quy y Phật Đà

Khắp mười phương mừng Đản Sanh
Tháng tư trăng rằm chiếu dịu
Thế gian mở hội hoa đàm thắm tươi
Thế gian mở hội mừng vui tâm thành kính dâng

Tình tang tính tang tang tình
Tang tình tình tang tình tang tính tang

Vui mừng gặp ngày nay Phật Thích Ca Đản Sanh
Từ cõi trời Đâu Suất cung thỉnh giáng trần
Vì cuộc đời sống vô minh, Ngài thị hiện độ nhân sinh
Đem ánh vàng soi sáng giải thoát ba cõi chúng sanh

Vui mừng gặp ngày nay ngày vía Đản Sanh
Là khánh tiết Phật Thích Ca Ngài
Hiện về Ca Ty La Vệ trong đời khổ công đức từ bi.
Dày công đức độ chúng tam thừa.
Vượt vòng vô minh phiền trược
Chân tâm tỏ bày
Chúng con một lòng xin quy y Phật Đà

Khắp ba đường mười phương rạng rỡ ánh vầng dương
Nhạc trời hòa thánh thoát mưa pháp cúng dường
Bảy bước bảy tòa sen, là bảy bước chuyển luân
Nhân gian theo đường pháp huấn vượt mau khổ đau

Giúp thế gian hữu tình (diệt tận vô minh)
Sắc giới vô hữu hình (soi ánh thanh bình)
Nay chúng con được phước sinh
Thấy đạo vàng áng minh
Nay chúng con lòng chí thành
Hướng về ngày Đản Sanh

Rộn ràng niềm vui

Là khánh tiết Phật Thích Ca Ngài
Hiện về Ca Ty La Vệ trong đời khổ công đức từ bi.
Dày công đức độ chúng tam thừa.
Vượt vòng vô minh phiền trược
Chân tâm tỏ bày
Chúng con một lòng xin quy y Phật Đà
Chúng con một lòng xin quy y Phật Đà
Chúng con một lòng xin quy y Phật Đà