Ðạo Lớn [karaoke] - Hạnh Nguyên

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 1,960

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ðạo Lớn [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Đạo mình Đạo lớn tuyệt vời
Diệt tan thống khổ Luân hồi tái sinh
Thương người như thể thương thân
Trải bao nhiêu kiếp vô minh vẫn còn

Con về noi đấng Cha Lành
Quyết tâm tu tập Cho mòn nghiệp xưa
Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng
Từ đây tinh tấn quyết lòng sắt son

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thông tin ca sĩ: Hạnh Nguyên

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google