Xuất Gia [karaoke]

Sáng tác: Hoàng Cang

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 6,736

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Xuất Gia [karaoke]

Sáng tác: Hoàng Cang

Đem đến đã lâu rồi, đã lâu rồi
Ngài hãy chọn đường đi, đường Từ Bi
Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca Ngài lòng đã quyết
Nguyện vì bao chúng sanh đang khổ đau Ngài ra đi
Thôi em ơi ta thề lìa ngôi báu tìm chân lý
Nguyện từ nay dấn thân trong cát bụi tìm Đạo thiêng
Ngoài nền trời sao sáng ngàn hương bay theo gió reo
Chào mừng Ngài ra đi theo tiếng gọi lòng Từ Bi.

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.