Vững Niềm Tin - Tấn Đạt

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,593

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Vững Niềm Tin

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông
Được hun đúc trong gian nan
Bi Trí Dũng với tình Lam
Khó khăn nào ta cũng vượt qua
Vững tin vào Giáo Pháp Như Lai

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông
Cùng nhau đến trong sương đêm
Theo ánh đuốc sáng bừng lên

Thông tin ca sĩ: Tấn Đạt

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.