Vui Dựng Gia Đình - Chánh Đức

Sáng tác: Đỗ Kim Bảng

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,830

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Vui Dựng Gia Đình

Sáng tác: Đỗ Kim Bảng

Hè dô ta đây bao lòng trai hăng
Về đây mang theo bao niềm hân hoan
Anh bên em, em bên chị vui làm
Đời bừng tươi trong gắng công âm thầm
Gai cùng chông mình coi thường
Mưa cùng sương mình không sờn
Gia đình kia ta cùng đắp xây
Xây Từ Bi làm móng nền
Xây tường phên bằng chí bền
Và lợp nên bao hương Đạo Thiêng
Hè dô ta đây bao lòng trai hăng
Về đây mang theo bao niềm hân hoan
Tay bên tay ta vui dựng gia đình
Làm đời tươi thêm với tấm chân thành.

Thông tin ca sĩ: Chánh Đức

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.