Sư Tử Tần Thân

Sáng tác: Đức Quảng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 1,602

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Sư Tử Tần Thân

Sáng tác: Đức Quảng

(Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Lưu Thanh ân sư giác linh)

Rợp trời mây giăng mưa giông bão
Chướng bình địa phong ba trên khắp quê hương
Bổng ứng hiện Cà-sa bảo vương
Nương Bản Thệ bậc Chúng trung Tôn

Đại từ đại bi oai nghi pháp tướng
Thuyền vượt đêm đen cập bến liên hoa
Nghe tin buồn từ nơi Huế đô
Thầy đã về Trúc Lâm viên tịch

Sư tử tần thân thời phương thảo lục
Sư tử vươn mình đại địa đơm hoa
Lạy Ôn Lưu Thanh thành kính thiết tha
Nguyện ghi nhớ thâm ân sâu dày
Gương chánh đức tình Lam tròn đầy
Nguyện thầy cao đăng nơi chân thế giới
Hộ trì Quê hương chánh pháp tuyên lưu
Cho nhân loại vượt qua khổ đau
Ân đức Thầy sáng muôn đời sau

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.