Quang Trung Đại Phá Quân Thanh - Hợp Ca

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt, Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 4,226

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Quang Trung Đại Phá Quân Thanh

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Ai phá tan quân Sâm Nghi Đống?
Vua Quang Trung
Đất Đông Đa chôn vạn quân thù
Nơi chôn bao nhiêu quân thù
Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh?
Vua Quang Trung
Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng

Giặc nhà Thanh, đây Tôn Sĩ Nghị
Giặc nhà Thanh, đây Sầm Nghi Đống
Giặc tràn qua khắp bờ sông Nhị
Giặc tràn qua vây chặt thành Thăng Long

Mười vạn quân do ngài Quang Bình
Ào ào đi ngăn đoàn quân tiến
Ào ào đi đến miền Tam Điệp
Đợi mồng năm tiêu diệt sạch quân Thanh

Này bập bùng nhịp trống, bồi hồi giọng chiên
Vó ngựa hùng anh, vó ngựa đồn nhanh
Vó ngựa tàn canh, vó ngựa lừng vang,
Rung rinh kinh thành
Nhắm Lục Đầu mà tiến, nhìn về Lạng Giang
Hướng về Hải Dương, Bắc Bình Đại Vương
Chiếm Hà Hồi nhanh, đánh Ngọc Hồi luôn
Quân Thanh tan tành

Ngàn quân Tàu vượt cầu, như nước tràn hàng ngàn
Hàng ngàn quân Tàu vượt cầu trong gió ngàn
Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà
Nhị Hà nước về đỏ ngầu thây chất tràn

Nào ngờ đâu bao mộng tan tành
Vạn giặc Thanh như là mây khói
Và từ đây nước Việt yên lành
Ngàn đời sau Bắc Bình còn vang danh

Ai nhớ chăng Quang Bình anh dũng?
Vua Quang Trung
Đất Đống Đa chôn vạn quân thù
Nơi chốn bao nhiêu quân thù
Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh?
Vua Quang Trung
Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng

Thông tin ca sĩ: Hợp Ca

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.