Phúc Mệnh - Bảo Yến

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 944

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Phúc Mệnh

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở
Vạn năm sau còn tỏa linh hương
Công đức kết tụ chân thường
Trải vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh

Ba-la-mật nở tình Bồ-Tát
Quyết đạt thành Diệu Giác Biến Tri
Gương lành thù thắng nan nghì
Hùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời

Kiếp áp chót:cung trời Đâu Suất
Rõi nhãn thông nhìn khắp thế gian
Thấy trung Ấn Độ lạc bang
Ca Tỳ La Vệ duyên bay phúc vàng

Hoa mạn-đà tung mây khoe sắc
Chim tầng già dìu dặt ca thanh
Ngài từ thiên giới giáng sanh
Vào lòng Phật - mẫu viên thành nguyện xưa

Đức Ma Da vốn vừa hiếm muộn
Lại ngày đêm mong muốn quý nhi
Miếu cao đền tháp sá gì
Dốc lòng cầu nguyện lắm khi mỏi mòn

Chợt một hôm cung son hiển mộng
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào
Mây lành tỏa sắc muôn màu
Đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai

Chín tầng cao rèm che trướng phủ
Quan khâm thiên tiên liệu tương lai
Hoàng triều rồi sẽ nối ngôi
Anh khôi tú lệ dám đương con trời

Biết điềm lành Phạn Vương hoan hỉ
Đức Ma Da trăm vị kiêng khem
Giới điều nết hạnh đoan trang
Đêm ngày thanh tịnh đợi duyên mãn bồn

Thông tin ca sĩ: Bảo Yến

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.