Nương Bóng Thế Tôn

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,845

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Nương Bóng Thế Tôn

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Anh chị em em ơi!Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Mang lòng từ bi, hướng về chúng sanh lầm than
Thế giới hôm nay, bệnh tật đói nghèo tràn lan
Tìm ra nẻo sáng, vượt qua khó khăn nguy nan

Anh chị em ơi! Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Chung lòng ra đi, chánh pháp ta làm hành trang
Khắp chốn quê hương, cất cao lời vàng Chư Phật
Nhân loại hân hoan, nương bóng Thế Tôn đời đời

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.