Mừng Anh Đến [karaoke]

Sáng tác: Minh Thiện

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 2,613

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Mừng Anh Đến [karaoke]

Sáng tác: Minh Thiện

Anh đến kìa, chúng em đang chờ mong
Anh đến đến rồi, chúng em reo mừng vang
Reo mừng Anh đến, gieo bao niềm mến
Cho chúng em cùng sướng vui hát cười
Người Anh mến chẳng quản nắng cùng mưa,
Cố dắt muôn đàn em tiến nhanh theo kịp người
Người Anh mến quả quyết nhưng hiền vui,
Cố chí đưa đàn em tiến theo Ánh Đạo Vàng.

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.