Mai Ðây Thành Tài - Tuấn Huy

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 1,395

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Mai Ðây Thành Tài

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Em quyết tâm- Em quyết tâm-
Học hành sớm tối
Em gắng công- Em gắng công-
Học hành tấn tới
Xây dựng cho mình-
Trí tuệ-Tương lai
Xây dựng cho đời-
Xã hội- Ngày mai
Mai đây thành tài-
Em góp bàn tay-
Xây đời no ấm
Mai đây thành tài-
Em góp bàn tay-
Ta cùng-Xây dựng Việt Nam

Thông tin ca sĩ: Tuấn Huy

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google