Lửa Từ Bi [karaoke]

Sáng tác: Minh Kim

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 3,778

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Lửa Từ Bi [karaoke]

Sáng tác: Minh Kim

Ôi Yến Phi, em là ánh lửa từ bi
Chiếu soi đến ngục A Tỳ
Giác ngộ bao kẽ lầm mê

Ôi Yến Phi, em là đuốc vàng trí huệ
Thức tỉnh bao loài ngạ quỷ hung tàn tham giận si mê

Ôi quê hương, còn điêu linh thê lương,
Nguyện hy sinh thân tướng, cúng dường chư Phật mười phương

Ôi đau thương, nhìn thân em ngã bên đường,
Lửa hồng bừng sáng công trường, mắt nhòa trong ngấn lệ vương

Nơi bể khơi phải chăng bể khổ đầy vơi,
Em đã phát nguyện dâng đời,
Xác thân trong bể lửa soi

Nơi bể khơi, ánh lửa em bừng sáng ngời,
Đuốc vàng vẫn còn soi lối,
Muôn đời chiếu rọi ngàn nơi.

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.