Lễ Hiệp Kỵ [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 1,814

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Lễ Hiệp Kỵ [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Sen tỏa ngát mùi hương thanh tịnh
Nén trầm thơm đảnh lễ Pháp Vương
Hương hoa Hiệp kỵ cúng dường
Chân thành khấn nguyện mười phương Phật về

Xin chứng giám lòng con thanh tịnh
Nguyện anh linh Thầy Tổ bạn lành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng lục đạo tử sanh luân hồi

Nhớ linh xưa phát tâm hy hiến
Trọn đời cho tổ chức gia đình
Dấn thân vì đạo quên mình
Suốt đời tận tụy thắm tình áo lam

Giờ khuất nẻo thang mây nhẹ bước
Sống kiếp người đức hạnh viên tròn
Đẹp đời đẹp đạo sắc son
Ngàn sau ghi nhớ đá mòn chẳng quên

Xin nguyện ước về đây sum họp
Sám nghiệp xưa chuyển hóa nhiếp tâm
Chư thiên hộ độ thấu tình
Cam lồ mát dịu hiển linh bồ đề
Xin tinh tấn cùng tu chánh đạo
Nguyện nương theo tam bảo vươn lên
Bền gan kết một đóa sen
Sớm trong Phật đạo thảnh thơi an bình

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.