Đêm Pháp Hoa [karaoke]

Sáng tác: Chúc Linh

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 3,116

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Đêm Pháp Hoa [karaoke]

Sáng tác: Chúc Linh

Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh hà,
Địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp hiện chói lòa,
Khắp trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà,
Lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng Như Lai.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh xuất người,
Biết Người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật dạy,
Tràn đầy nguồn Diệu Pháp, tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy,
Vũ trụ lặng cúi đầu, nghe lời kinh Pháp Hoa.

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Thông tin ca sĩ:

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.